“We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act but a habit”

Aristotle

Efficiënte werkprocessen

Een team dat zijn performantie wil versterken, verifieert de vooruitgang van het werk in functie van het beoogde resultaat. Daarom zet het de efficiëntie van de werkprocessen als structureel thema op de agenda.

Werkprocessen gaan zowel over taak- als over interactiegebonden aspecten, zoals:

  • Probleemanalyse en -oplossing
  • Inzetten van juiste mensen voor de juiste rol en verantwoordelijkheid
  • Informatiestromen bepalen
  • Constructief overleg
  • Beslissingen nemen, afspraken maken en naleven

Processus de travail - Go 4 People