Al onze interventies zijn er op gericht om
het individu, het team en de organisatie te versterken.

  • Zelfontwikkeling stimuleren
  • Zelfleiderschap aanmoedigen
  • Competenties versterken
  • Gezamenlijk verantwoordelijkheid opnemen
  • Maximaal alle aanwezige potentieel gebruiken
  • Tot een helder en dynamisch beslissingsproces komen
  • Spanningen en conflicten bespreekbaar maken en constructief inzetten
  • Een gedeelde visie creëren
  • Cultuur ontwikkelen door waarden te concretiseren
  • Een wendbare en werkbare strategie uittekenen