Collaboration

Context : overheid, dienstverlenende sector

Doelgroep : een afdeling, een managementteam ( van een business-unit )

Focus :

  • het creëren en formuleren van de missie en de visie ( passend in het grotere geheel van de organisatie )
  • het generen van de belangrijkste waarden zodat zij kunnen dienen als handelingsrichtlijn voor de medewerkers
  • formuleren van concrete acties om de waarden te laten leven