“Wie hard werkt telt op wie samenwerkt vermenigvuldigt”

Jef Colruyt

Open interacties

Succesvol samenwerken in een positieve sfeer vraagt dialoog en feedback.

Een sfeer waar in alle openheid ideeën en meningen op tafel komen, kritische vragen gesteld worden, waar tegelijk aandacht is voor sterkten en successen van elk teamlid als voor zorgen en wensen. Dialoog en feedback zijn immers cruciale factoren om zich goed te voelen, zowel als individu als in de interactie met anderen.

Een open dialoog is mogelijk als er voldoende vertrouwen is in elkaar en als iedereen bereid is verantwoordelijkheid te nemen voor het resultaat van het team.

Op die manier komt een team tot een gedeelde en gedragen visie en slaagt het er in zich efficiënt te organiseren.

Video : Courtesy of Bright Side

Interactions